Obvestilo vsem strankam zavetišča!

Za ogled oz. posvojitev psa, za katerega se zanimate, pokličite med 8.00 in 17.00 uro od ponedeljka do petka na 031 331 336 ali pišite na mail: meli.center.repce@gmail.com. Z oskrbnikom se boste nato dogovorili za točen datum in uro ogleda oziroma posvojitve psa.

Dodatne zahteve:
– v zavetišče lahko pride le ena zdrava oseba;
– psi na sprehod z bodočimi lastniki ne morejo, zaradi zagotavljanja zdravja živali in oskrbnikov v zavetišču;
– pse bomo oddajali v posvojitev le skrbnikom, ki izpolnjujejo pogoje, v skladu Z zakonom o zaščiti živali in Pravilnikom o zaščiti hišnih živali;
– prednost imajo posvojitelji, ki še nimajo hišne živali.

Z vsakim potencialnim posvojiteljem bomo v zavetišču opravili razgovor, v kolikor bomo ugotovili, da pogojev za posvojitev živali ne izpolnjuje, žal živali ne bo mogel posvojiti.

Ostanite zdravi.

Hvala za razumevanje!
Kolektiv zavetišča Meli

 

 

Zavetišče deluje na območju občin Bloke, Črnomelj, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Dolenjske Toplice, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komenda, Litija, Loška dolina, Loški potok, Lukovica, Mengeš, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Moravče, Sodražica, Šentrupert, Škocjan, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trebnje, Vodice.

Zavetišče zagotavlja 24. urno dežurstvo za odlov živali, v skladu s Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

Delovanje zavetišča za zapuščene živali določa Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, ki je podzakonski akt, Zakona o zaščiti živali.

Vsak občan, ki najde zapuščeno žival, obvesti zavetišče na dežurno številko, pri čemer pove vse podatke o sebi in kraju najdbe živali. Zavetišče je dolžno skladno z zakonodajo odloviti zapuščeno žival v roku 24. ur, bolno ali poškodovano žival pa v roku 4. ur, od najdbe.
Vsako žival se pred namestitvijo v zavetišču veterinarsko pregleda, v prvih 10. dneh se namesti v karanteno, kjer se opravijo tudi vsa potrebna cepljenja in zdravljena. Po karantenski dobi se žival oddaja primernemu posvojitelju, pri čemer se vsaka oddana žival pred oddajo čipira, novemu lastniku pa izda potni list za hišno žival.

 

 

P.E. ZAVETIŠČE »MELI« TREBNJE
Repče 10, 8210 Trebnje

 

Kontakt :

Dežurni oskrbnik za obvestila o najdenih živalih: (031) 331 336;
(07) 30 45 616
(041) 779 884 – vodja zavetišča
(041) 693 787 – oskrbnica

 

Uradne ure zavetišča: delovnik:

10.00 do 14.00 ure;
sobota: 08.00 do 12.00 ure;
Ogled živali je možen tudi izven uradnih ur, glede na dogovor.

 

E- naslov:

meli.center.repce@gmail.com