Zavetišče deluje na območju občin Bloke, Črnomelj, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Dolenjske Toplice, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komenda, Litija, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Mengeš, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Moravče, Sodražica, Škocjan, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trebnje, Vodice.

Zavetišče zagotavlja 24. urno dežurstvo za odlov živali, v skladu s Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.

Delovanje zavetišča za zapuščene živali določa Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, ki je podzakonski akt, Zakona o zaščiti živali.

Vsak občan, ki najde zapuščeno žival, obvesti zavetišče na dežurno številko, pri čemer pove vse podatke o sebi in kraju najdbe živali. Zavetišče je dolžno skladno z zakonodajo odloviti zapuščeno žival v roku 24 ur, bolno ali poškodovano žival pa v roku 4 ur od najdbe.
Vsako žival se pred namestitvijo v zavetišču veterinarsko pregleda, v prvih 10 dneh se namesti v karanteno, kjer se opravijo tudi vsa potrebna cepljenja in zdravljena. Po karantenski dobi se žival oddaja primernemu posvojitelju, pri čemer se vsaka oddana žival pred oddajo čipira, novemu lastniku pa izda potni list za hišno žival. Posvojnina za vsakega psa pri nas znaša 60€ + DDV.

 

 

P.E. ZAVETIŠČE »MELI« TREBNJE
Repče 10, 8210 Trebnje

 

Kontakt :

Dežurni oskrbnik za obvestila o najdenih živalih: (031) 331 336

 

Uradne ure zavetišča: delovnik:

10.00 do 14.00 ure;
sobota: 08.00 do 12.00 ure;
Ogled živali je možen tudi izven uradnih ur, glede na dogovor.

 

E- naslov:

meli.center.repce@gmail.com